روابط این دو کشور به سرمایه‌گذاری منجر شد/ خوشحالی سئول از ورود شرکت‌های آمریکایی به کره جنوبیایرنا :


وزیر امور خارجه کره‌جنوبی در دیدار با مدیران شرکت‌های آمریکایی گفت: سئول تلاش ‌می‌کند با ایجاد محیط تجاری دوستانه، حضور شرکت‌های این کشور را برای سرمایه‌گذاری در کره‌جنوبی افزایش دهد.

چو تائه یول وزیر امور خارجه کره جنوبی در دیدار با مدیران شرکت‌های گوگل، فایزر و سیتی‌بانک گفت: سئول تلاش ‌می‌کند با ایجاد محیط تجاری دوستانه، حضور شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در کره‌جنوبی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه سئول و واشنگتن با تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مشترک روبه‌رو هستند، افزود: همکاری میان دولت‌ها و شرکت‌های ۲ کشور برای تضمین ثبات در زنجیره تامین و به حداکثر رساندن فرصت‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

چو همچنین اظهار داشت:‌ سئول برای اطمینان از اینکه شرکت‌های ۲ کشور می توانند سرمایه‌گذاری بیشتری برای ایجاد شغل و ارتقای رشد اقتصادی انجام دهد، حمایت خود را ادامه ‌می‌دهد.

وزیر امور خارجه کره‌جنوبی همچنین بر یک طرح راهبردی سیاسی مبتنی بر ائتلاف راهبردی جامع با آمریکا تاکید کرد.