مایورکا ۰ – ۱ رئال مادرید/ پاسخ خفیف به زهرچشم سیتی + فیلم