آیا با بیمه دانشجویی می‌توان والدین را بیمه کرد؟


طرح «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» برای ایجاد سوابق بیمه‌ای در زمان تحصیل، بیمه دانشجویان را فراهم کرده است تا دانشجویان نیز بتوانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. دانشجویان با ثبت‌نام در این طرح به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و سوابق بیمه پردازی‌شان در آینده به سوابق کاری‌ آنها اضافه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و صرفا در طول دوران تحصیل، برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند. طرح بیمه دانشجویان یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» بوده و در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

دانشجویان تحت پوشش خدمات درمانی به تبع بیمه‌پردازی والدین، می‌توانند کماکان از خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز استفاده کنند. ‌

دانشجویان و افراد تحت تکفل آنان با پرداخت حق سرانه درمان، می‌توانند از امکانات مراکز درمانی ملکی و همچنین امکانات مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.

بر اساس طرح بیمه دانشجویی تأمین‌اجتماعی تمامی دانشجویان کشور در هر مقطع تحصیلی و دانشگاهی که مشغول تحصیل هستند، می‌توانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند که در این صورت، سال‌های تحصیلات دانشگاهی برای آنها به ‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی محسوب می‌شود.

شرط سنی برای درخواست بیمه دانشجویی

شرط سنی برای استفاده از این طرح ۱۸ تا ۵۰ سال تمام است. دانشجویان با سن بیش از ۵۰ سال، برای انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند و در صورتی‌که دانشجوی متقاضی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی بیمه‌پردازی باشد، از شرط سنی معاف خواهد شد.

در این طرح، نرخ پرداخت حق‌بیمه برای دانشجویان به شکل انتخابی ١٢، ١۴ یا ١٨ درصد دستمزد یا درآمد ماهانه انتخابی فرد متقاضی است. سطوح مختلف حق بیمه پرداختی بیمه دانشجویی، شامل این تعهدات است:

– نرخ پرداخت حق‌بیمه ۱۲ درصد مشتمل بر تعهدات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است.

– نرخ پرداخت حق‌بیمه ۱۴ درصد امکان استفاده از تعهدات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی را برای دانشجویان به همراه خواهد داشت.

– کامل‌ترین نرخ پرداخت حق‌بیمه در این نوع بیمه نرخ ۱۸ درصد است که کلیه تعهدات مربوط به بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را برای افراد تحت پوشش به همراه خواهد داشت.

نکاتی درباره استفاده از خدمات درمانی برای دانشجویان

دانشجویان تحت پوشش خدمات درمانی به تبع بیمه‌پردازی والدین، می‌توانند در صورت انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی کماکان و بدون پرداخت مبلغی دیگر از خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز استفاده کنند. سایر دانشجویان بیمه‌شده و افراد تحت تکفل این گروه نیز با پرداخت حق سرانه درمان به تعداد اشخاص تحت‌تکفل، مجاز خواهند بود از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور و همچنین امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد استفاده کنند. رقم حق سرانه درمان، هر سال در بودجه کشور پیش‌بینی می‌شود و در سال جاری، رقم آن به ازای هر نفر ۹۲ هزار تومان تعیین شده است.

نحوه عقد قرارداد و پرداخت حق بیمه دانشجویان

برای ثبت‌نام در طرح بیمه دانشجویی، می‌توان از طریق مراجعه سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا از طریق اپلیکیشن «تأمین من» اقدام کرد. این در حالی است که ثبت‌نام حضوری در شعبه یا کارگزاری نیز ممکن است. حق‌بیمه را هم می‌توان از طریق همان سامانه و اپلیکیشن «تأمین من» یا مراجعه حضوری به شعب‌ سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد.

چنانچه در طی مراحل ثبت‌نام و انعقاد قرارداد با مشکل مواجه شدید؛ در هر ساعتی از شبانه‌روز و حتی در ایام تعطیل می‌توانید با مرکز ارتباطات مردمی تأمین‌اجتماعی با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرید.

در ادامه به برخی از پرسش‌های متداول شهروندان درباره بیمه دانشجویی پاسخ داده شده است.

۱- من تحت پوشش بیمه پدرم هستم. چه نیازی به این بیمه دارم؟

شما در حال حاضر بیمه شده تبعی پدر محترمتان هستید و تنها از خدمات درمانی استفاده می‌کنید. با ثبت‌نام در طرح بیمه دانشجویان شما به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و سوابق بیمه پردازی شما در آینده به سوابق کاری‌تان اضافه می‌شود و در زمان بازنشستگی نیز محاسبه خواهد شد. ضمن اینکه در دوره دانشجویی امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده تبعی پدرتان همچنان برای شما فراهم خواهد بود و نیازی به پرداخت سرانه درمان مضاعف ندارید.

۲- اگر خودم در قالب بیمه دانشجویان، بیمه‌پردازی را شروع کنم، تکلیف خدمات درمانی بیمه پدرم که من تحت پوشش آن هستم، چه می‌شود؟

در دوره دانشجویی امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده تبعی پدر یا مادر همچنان برای دانشجو فراهم خواهد بود و نیازی به پرداخت سرانه درمان مضاعف ندارید.

۳- دختر دانشجویی هستم که مستمری پدر مرحوم خود را که بیمه‌شده بود دریافت می‌کنم. اگر خود را بیمه دانشجویی کنم، تکلیف مستمری دریافتی چه می‌شود؟

شما در حال حاضر بیمه شده تبعی پدرتان هستید و تنها از خدمات درمانی استفاده می‌کنید. با ثبت‌نام در طرح بیمه دانشجویان شما به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و سوابق بیمه پردازی شما در آینده به سوابق کاری‌تان اضافه می‌شود و در زمان بازنشستگی نیز محاسبه خواهد شد. ضمن اینکه در دوره دانشجویی امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده تبعی پدرتان همچنان برای شما فراهم خواهد بود و نیازی به پرداخت سرانه درمان مضاعف ندارید.

۴- همزمان با تحصیل، کار هم می‌کنم و در محل کارم بیمه شده‌ام. آیا باز هم نیازی به بیمه دانشجویان دارم؟

خیر، یکی از شرایط استفاده از بیمه دانشجویی این است که مشمول نظام حمایتی نباشید و امکان بیمه پردازی همزمان در بیمه اجباری و بیمه دانشجویی وجود ندارد.

۵- خانم دانشجویی هستم که متاهل هستم و دو فرزند دارم. اگر خودم را بیمه دانشجویی کنم، همسر و فرزندانم هم می‌توانند از این بیمه استفاده کنند؟

خانم‌های دانشجوی بیمه شده تأمین اجتماعی می‌توانند فرزندان خود را به عنوان بیمه شده تبعی تحت پوشش قرار دهند مشروط بر اینکه همسر بیمه شده تأمین اجتماعی نباشد و در این صورت خدمات درمانی تأمین اجتماعی برای فرزندان برقرار می‌شود. همسر بانوان دانشجوی بیمه شده نیز در صورتی که بیمه نبوده و براساس نظر کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی ازکار افتاده کلی باشد و یا بیش از ۶۰ سال سن داشته و از نظر مالی تحت تکفل بیمه شده زن باشد، امکان ثبت‌نام به عنوان بیمه شده تبعی را خواهد داشت.

۶- پدر و مادرم سالخورده و بدون بیمه هستند. با بیمه دانشجویی می‌توانم آنها را هم تحت پوشش خودم بیاورم؟

در صورتی که سن پدر از ۶۰ و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع قانون تأمین اجتماعی از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و مستمری دریافت نکنند؛ امکان تحت پوشش قرار گرفتن به عنوان بیمه شده تبعی را خواهند داشت. (بازرس شعبه می‌بایست کفالت را تایید کند.)

۷- تحصیلات دانشگاهی من چند سال پیش تمام شده است. آیا من هم می‌توانم با پرداخت حق بیمه، ایام تحصیلات دانشگاهی را به عنوان سابقه بیمه خودم لحاظ کنم؟

خیر، بیمه دانشجویان با ماهیت اختیاری و داوطلبانه مختص به دانشجویان شاغل به تحصیل است و دانشجویان شاغل به تحصیل نیز تنها می‌توانند از زمان ثبت نام و عقد قرارداد به بعد بیمه‌پردازی کرده و سابقه بیمه برای آنها لحاظ شود؛ به عبارت دیگر دانشجویان نمی‌توانند برای سنوات تحصیلی گذشته خود بیمه‌پردازی کنند.

۸- مستمری همسر متوفی خود را دریافت می‌کنم. اگر بیمه دانشجویی شوم، مستمری‌ام قطع خواهد شد؟

خیر، کسانی که از مستمری بازماندگان استفاده می‌کنند، می‌توانند همزمان در طرح بیمه دانشجویان نیز ثبت‌نام کنند و مستمری آنان کماکان برقرار خواهد بود و در زمان بازنشستگی هر دو مستمری قابل پرداخت خواهد بود.

۹- فرزندم در دانشگاهی در خارج از کشور تحصیل می‌کند. می‌توانم او را بیمه دانشجویی کنم؟

خیر، بیمه دانشجوئی با ارائه کارت دانشجویی در دانشگاه‌های داخل کشور میسر است و مشمول دانشجویان خارج از کشور نیست. دانشجویان خارج از کشور می‌توانند در قالب بیمه‌ ایرانیان خارج از کشور خود را بیمه کنند.(در شعب یا از طریق کارگزاران برون مرزی یا وکیل قانونی در شعبه)

۱۰- دانشجویی غیرایرانی هستم که در یکی از دانشگاه‌های ایران در حال تحصیلم. آیا می‌توانم در طرح بیمه دانشجویان ثبت نام کنم؟

خیر، اتباع خارجی مشمول بیمه دانشجویان نیستند.

۱۱- بعد از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی، اگر شغلی نداشته باشم و بیمه نشوم، تکلیف حق بیمه‌ای که پرداخته‌ایم، چه می‌شود؟

بعد از اتمام تحصیل می‌توانید به عنوان بیمه اختیاری کماکان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشید. در صورتی که کسب و کار شخصی راه‌اندازی کنید می‌توانید از بیمه حرف و مشاغل آزاد تأمین اجتماعی استفاده کنید. اگر در جایی استخدام شوید و مشمول بیمه تأمین اجتماعی باشید، سوابق بیمه دانشجویی شما به سوابق بیمه دوران اشتغال متصل شده و در استفاده از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و زمان بازنشستگی لحاظ خواهد شد. اگر در جایی استخدام شوید که مشمول بیمه تأمین اجتماعی نباشد و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح، بازنشستگی کشوری و… قرار بگیرید، سوابق بیمه دانشجویی سازمان تأمین اجتماعی قابل انتقال به سایر صندوق‌های بیمه‌ای خواهد بود.

۱۲- دانشگاه غیرحضوری ثبت‌نام کرده‌ام. آیا می‌توانم خودم را بیمه دانشجویی کنم؟

بله، تمامی دانشجویان ایرانی می‌توانند از بیمه دانشجویی استفاده کنند.

۱۳- آیا نوع دانشگاه یا مقطع تحصیلی در بیمه دانشجویی موثر است؟

تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی می‌توانند از بیمه دانشجویی استفاده کنند.

۱۴- برای بیمه دانشجویی چه مدارکی نیاز است؟ چطور باید ثبت نام کنم؟

کارت دانشجویی معتبر، مدرک تشخیص دانشجو و مورد استناد برای ثبت نام به عنوان بیمه دانشجویی است. تمامی مراحل ثبت‌نام بیمه دانشجویان به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir انجام می‌شود و در سامانه راهنمای عقد قرارداد بیمه دانشجوئی قرار داده شده است.

۱۵- به یک دانشجوی بیمه شده چه خدماتی ارائه می‌دهید؟

دانشجویان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی با توجه به نرخ انتخاب از حمایت‌های مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند خواهند شد.

۱۶- حق بیمه پرداختی چه میزان است؟ باید ماهانه پرداخت کرد؟

در بیمه دانشجویی ۳ نوع نرخ حق بیمه داریم که متقاضی مختار به انتخاب یکی از آنان است. نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد( ۱۲ درصد سهم بیمه شده+ ۲درصد کمک دولت ) است و خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی به این گروه ارائه می‌شود. نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد شامل ۱۴ درصد سهم بیمه شده+ ۲درصد کمک دولت است و به این گروه از بیمه شدگان خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی ارائه می شود. کاملترین نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد است که شامل ۱۸ درصد سهم بیمه شده+۲ درصد کمک دولت است و خدمات مربوط به آن بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است. مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ۲ماه بعد است.

انتهای پیام

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا